Product
 
Total 8건 1 페이지
제품 목록
품번 품명 규격 제조사
DYRT1110 Dyne M-MLV cDNA Synthesis kit 100 rxns Dyne Bio
DYRT1112 Dyne M-MLV cDNA Synthesis kit 200 rxns Dyne Bio
DYRT1120 Dyne cDNA Synthesis kit 50 rxns Dyne Bio
DYRT1122 Dyne cDNA Synthesis kit 100 rxns Dyne Bio
DYRT1130 Dyne cDNA Synthesis kit (Mix type/dT18) 100 rxns Dyne Bio
DYRT1132 Dyne cDNA Synthesis kit (Mix type/dT18) 200 rxns Dyne Bio
DYRT1140 Dyne cDNA Synthesis kit (Mix type/dN6) 100 rxns Dyne Bio
DYRT1142 Dyne cDNA Synthesis kit (Mix type/dN6) 200 rxns Dyne Bio
     
 
     
 
사업자등록번호: 135-81-33747 / 통신판매업신고 제 2007-1187 호 / 대표이사 : 이제현
본사/연구소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, B동 B205호 (상대원동, 우림라이온스밸리 2차)
생명과학 사업부 : 경기도 성남시 수정구 위례광장로 5, 314호 (창곡동, 위례우남역아이파크)
Tel : 031-748-8166 / Fax : 031-748-8265 / E-mail : dyne@dynebio.co.kr

Copyright©2016 DYNEBIO INC. All right reserved. Administrator Login