Product
 
Total 809건 1 페이지
제품 목록
품번 품명 규격 제조사
K101-100 Annexin V-FITC Apoptosis Kit 100 assays Biovision
K101-25 Annexin V-FITC Apoptosis Kit 25 assays Biovision
K101-400 Annexin V-FITC Apoptosis Kit 400 assays Biovision
K102-100 Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit 100 assays Biovision
K102-25 Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit 25 assays Biovision
K102-400 Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit 400 assays Biovision
K103-100 Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit 100 assays Biovision
K103-25 Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit 25 assays Biovision
K103-400 Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit 400 assays Biovision
K104-100 Annexin V-EGFP Apoptosis Kit 100 assays Biovision
K104-25 Annexin V-EGFP Apoptosis Kit 25 assays Biovision
K104-400 Annexin V-EGFP Apoptosis Kit 400 assays Biovision
K105-100 Caspase-3 Fluorometric Assay Kit 100 assays Biovision
K105-200 Caspase-3 Fluorometric Assay Kit 200 assays Biovision
K105-25 Caspase-3 Fluorometric Assay Kit 25 assays Biovision
     
 
     
 
사업자등록번호: 135-81-33747 / 통신판매업신고 제 2007-1187 호 / 대표이사 : 이제현
본사/연구소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, B동 B205호 (상대원동, 우림라이온스밸리 2차)
생명과학 사업부 : 경기도 성남시 수정구 위례광장로 5, 314호 (창곡동, 위례우남역아이파크)
Tel : 031-748-8166 / Fax : 031-748-8265 / E-mail : dyne@dynebio.co.kr

Copyright©2016 DYNEBIO INC. All right reserved. Administrator Login