Product
 
Total 240건 1 페이지
제품 목록
품번 품명 규격 제조사
CB201 1X DPBS, with Ca, Mg [1 L] 1 L Dyne Bio
CB203 1X DPBS, without Ca, Mg [500 ml] 500 ML Dyne Bio
CB205 1X DPBS, without Ca, Mg [1 L] 1 L Dyne Bio
CB207 10X DPBS, with Ca, Mg [1 L] 1 L Dyne Bio
CB208 10X DPBS, without Ca, Mg [500 ml] 500 ML Dyne Bio
CB209 10X DPBS, without Ca, Mg [1 L] 1 L Dyne BIo
CB213 20X DBPS, without Ca, Mg 1/L Dyne Bio
CB220 1X HBSS, with Ca, Mg 1 L Dyne Bio
CB221 1X HBSS, without Ca, Mg 1 L Dyne Bio
CB223 10X HBSS, with Ca, Mg 1 L Dyne Bio
CB225 10X HBSS, without Ca, Mg 1 L Dyne Bio
CB230 1X PBS 1/L Dyne Bio
CB231 10X PBS (Cell Culture Grade) 1/L Dyne Bio
CB232 1X PBS (Cell Culture Grade) [500 ml] 500 ML Dyne Bio
CB233 20X PBS (Cell Culture Grade) [1 L] 1 L Dyne Bio
     
 
     
 
사업자등록번호: 135-81-33747 / 통신판매업신고 제 2007-1187 호 / 대표이사 : 이제현
본사/연구소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, B동 B205호 (상대원동, 우림라이온스밸리 2차)
생명과학 사업부 : 경기도 성남시 수정구 위례광장로 5, 314호 (창곡동, 위례우남역아이파크)
Tel : 031-748-8166 / Fax : 031-748-8265 / E-mail : dyne@dynebio.co.kr

Copyright©2016 DYNEBIO INC. All right reserved. Administrator Login