Product
 
Total 8건 1 페이지
제품 목록
품번 품명 규격 제조사
DYRT1240 Dyne qPCR 2X PreMIX (TaqMan Probe) 200 rxns Dyne Bio
DYRT1242 Dyne qPCR 2X PreMIX (TaqMan Probe) 500 rxns Dyne Bio
DYRT1350 Dyne Ab qPCR 2X PreMIX (TaqMan Probe) 200 rxns Dyne Bio
DYRT1352 Dyne Ab qPCR 2X PreMIX (TaqMan Probe) 500 rxns Dyne Bio
DYRT1360 Dyne Fast qPCR 2X PreMIX (TaqMan Probe) 200 rxns Dyne Bio
DYRT1362 Dyne Fast qPCR 2X PreMIX (TaqMan Probe) 500 rxns Dyne Bio
DYRT1370 Dyne Ab qPCR 2X PreMIX (TaqMan Probe for multiplex) 200 rxns Dyne Bio
DYRT1372 Dyne Ab qPCR 2X PreMIX (TaqMan Probe for multiplex) 500 rxns Dyne Bio
     
 
     
 
사업자등록번호: 135-81-33747 / 통신판매업신고 제 2007-1187 호 / 대표이사 : 이제현
본사/연구소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, B동 B205호 (상대원동, 우림라이온스밸리 2차)
생명과학 사업부 : 경기도 성남시 수정구 위례광장로 5, 314호 (창곡동, 위례우남역아이파크)
Tel : 031-748-8166 / Fax : 031-748-8265 / E-mail : dyne@dynebio.co.kr

Copyright©2016 DYNEBIO INC. All right reserved. Administrator Login